Pořízení vybavení pro obec Horní Poříčí

Na jaře letošního roku podala obec Horní Poříčí prostřednictvím MAS Partnerství venkova Žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova k projektu „Pořízení vybavení pro obec Horní Poříčí“. Obec byla se svojí Žádostí o dotaci úspěšná a na pořízené vybavení jí byla přislíbena dotace ve výši 149 673,- Kč, tedy 80 % z celkových výdajů projektu ve výši 187 092,-Kč. Na kulturní a spolkovou činnost bylo pořízeno vybavení na místní výletiště (párty stan a pivní sety) a vybavení hasičské zbrojnice (motorové čerpadlo, pili, hadice atd.) Veškeré pořízené mobilní zařízení pro kulturní a spolkovou činnost bude využíváno jak obcí Horní Poříčí, tak místními spolky či dobrovolníky z řad občanů při pořádání kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Pořízení vybavení a jeho široká rozmanitost zároveň nabídne občanům a návštěvníkům obce Horní Poříčí širší škálu pořádaných akcí a volnočasových aktivit. Veškeré pořízené stroje, technologie a vybavení hasičské zbrojnice budou využívány jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Horní Poříčí.