Obecní úřad Horní Poříčí

Horní Poříčí 77

679 62 Křetín

Úřední hodiny OÚ:

středa od 16:00 do 17:00

Pokladna OÚ:

pondělí od 8:00 do 13:00

středa od 12:00 do 17:00

IČO:

00280232

Bankovní spojení:

KB 11423631/0100

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů: Ná základě písemné žádosti na adrese: www.imunis.cz/esz