Závěrečný účet obce za rok 2019

Zpráva z přezkumu hospodaření obce

FIN 2-12 M

Rozvaha k 31.12.2019

Příloha k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Schválený rozpočet obce na rok 2020

DokumentVydal
Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2021Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2021Rozvaha 2021Příloha 2021Výkaz zisku a ztrátyFINOÚ; 14.6.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Poříčí na roky 2022 – 2025OÚ; 20.12.2021
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2022OÚ; 20.12.2021
OZV 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíOÚ; 20.12.2021
Schválený závěrečný účet obce Horní Poříčí za r.2020; Příloha 1 – rozvaha; Příloha 2 – výkaz zisků a ztrát; Příloha 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; Příloha 4 – PřílohaPříloha 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020OÚ; 28.6.2021
Schválený závěrečný účet obce Horní Poříčí za r.2018; Příloha 1 – rozvaha; Příloha 2 – výkaz zisků a ztrát; Příloha 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; Příloha 4 – členění položekPříloha 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018OÚ; 30.6.2019
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2019OÚ; 20.12.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Poříčí na léta 2019 – 2022OÚ; 20.12.2018
Obecní vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůOÚ; 28.6.2017
Vyhláška obce č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ OÚ; 15.5.2017
Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnostíOÚ; 2.7.2010
Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2009, o systému nakládání s odpadyOÚ; 26.6.2009