Změna výše poplatku za pronájem sálu v budově obecního úřadu

Usnesením zastupitelstva obce Horní Poříčí č. 6/7/2021 se zvyšuje poplatek za pronájem sálu na 1.000,- Kč/akci. Ostatní poplatky zůstávají beze změny.